top of page

Lokasyon Analitik Gücü

ÇOK BOYUTLU ANALİZLER DERKEN NEYİ KASTEDİYORUZ?


Nitelikli Sorgu Kriterlerinin VE (AND) – VEYA (OR)olarak eklenmesi: Sorgulamak istenilen tüm nitelik kriterleri VE – VEYA olarak eklenebilmektedir. Böylelikle birden fazla kriterin KESİŞİM kümeleri dışında BİRLEŞİM kümeleri içinde sorgu yapılabilmektedir.​

Tematik Gösterim: Harita üzerinde sorgu(lar) sonuçları yoğunluğa göre değişen renkler ve harita üzerindeki yakınlaşma seviyesine göre mahalle, ilçe ve il bazında görüntülenmektedir. - Sorgu içinde yer alan kategori ve/veya poi’lerin renkleri seçilerek yoğunluklarına göre seçilen renkte harita mahalle, ilçe ve il bazında görüntülenmektedir.- Sorgu içinde yer alan kategorilere ait Nitelik özelliklerinin renkleri seçilerek yoğunluklarına göre seçilen renkte harita mahalle, ilçe ve il bazında görüntülenmektedir.- TUİK Demografik bilgileriAdresleriniz Serbest Stil Yazılmış olabilir. Excel'i Hazırlarken herhangi bir veri standartı gerekmemektedir. Veri adres ise otomatik olarak geocode’da dönüştürmekte, koordinat ise adrese çevirmektedir.


Raporlama ve Analiz: Sorgu(lar) sonuçları veri grubu/poi’lerin yoğunluğa göre artan/azalan yol/mahalle/ilçe/il seviyelerinde raporlanabilmektedir.


- Sorgu sonuçlarını seçilen Niteliğin değerlerine artan/azalan yol/mahalle/ilçe/il seviyelerinde raporlanabilmektedir.

- Rapor ekranı çıktı alınabilmekte, Excel, Word, Pdf formatlarına çevrilebilmektedir.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page