top of page

BİZ KİMİZ? 

ONUSS Bilg. Yaz. Ltd. Şti. tarafından hizmete açılan BİHARİTA Lokasyon Analitik ve İş Zekası Karar Destek Sistemi Birçok kurum tarafından stratejik kararlarını verirken çok boyutlu analizler ve yönetimsel kararlar alınırken kullanılmaktadır. Tüm Lokasyon Bazlı Çözümler Kurumiçi kurulum ve bulut servis olarak hizmete sunulmaktadır.

www.onuss.com

15

YILLIK

DENEYİM

İL

81

970 İLÇE

70.000

Mahalle

Milyonlarca Kapı No

1Milyon

Satırlık Exceli

3 Dk. da Yükle

BAŞKA NELER YAPIYORUZ?

ONUS Services ekibi tarafından geliştirilen sistemler, Çeşitli, Hacimli, Değişken Veri’nin Yüksek Süre performansla  yönetilmesini ve ihtiyaç duyulan BİLGİ’ye dönüştürülerek, en karışık süreçlerin yönetilmesi, izlenilebilir, ölçeklendirilebilir olmasını sağlar.

 

Uluslararası Proje Yönetim ve İş Analiz methodolojileri ile kurumsal müşterilerine kurum içi uyumlu uçtan uca entegrasyon projeleri geliştiren ekibimiz, özellikle geliştirdiği Sözdizimsel örüntü tanıma, doğal dil işleme algoritmalarını, Adres Veri Kalite Düzeltme, Rota Optimizasyon, Dinamik Saha Operasyon Kaynak Yönetim ve Lokasyon Bazlı Karar Destek Sistemlerinde kullanmaktadır. Machine Learning, Travel Salesman Problem, Ant Colony Optimizastion  algoritmaları, berimsel çözümleme ve öğrenme kuramı konusunda çalışmalar yapan ekibimiz çözüm geliştirme stratejilerini bu geliştirmelere paralel belirlemektedir.

2002'den itibaren geliştirdiğimiz altyapı sistemlerimiz, Kurye, Bankacılık, FMCG, Sigorta, Kargo, Dağıtım, Telekom, Satış Sonrası Montaj, Kurulum gibi hizmetler veren birçok sektörde Kurumiçi Entegre/OnPremise veya bulut üzerinden sunduğumuz online servislerimizle, hizmet vermektedir.

www.adresify.com

Online Adres Düzeltme ve Geocoding Servisi

www.rotamen.com

Online Saha İşgücü Planlama

ve Rota Optimizasyon Servisi

Filo Yönetim ve Planlama

Sistemleri

Telekom Hatları Envanter Süreç ve Masraf Yönetim Sistemi-OnPremise

Dinamik Saha İşgücü

Planlama-TMS

Lokasyon Analitik ve İş Zekası -OnPremise

the team
bottom of page